MUDIN AVLØPSÅPNER

MUDIN AVLØPSÅPNER

Trenger gjennom vann, åpner og løser opp hår. Mudin Avløpsåpner har en egenvekt på hele 1,6 kg pr. liter. Skånsom mot plast, betong, stålrør, loddinger, rustfritt stål og gummi. pH 14.


Smører rørene og forhindrer rask tiltetting. Dreper illeluktende bakterier og er luktfri. Løser opp hår, fett, slam m.m.

MUDIN AVLØPSÅPNER
BESKRIVELSE:
MUDIN Avløpsåpner har en egenvekt på hele 1,6 kg pr. liter,
som gjør at den enkelt trenger igjennom vann og åpner opp
der det er tett.
Skånsom mot plast, betong, stålrør, loddinger, rustfritt stål og
gummi. pH 14. MUDIN smører rørene og forhindrer rask tiltetting. Dreper illeluktende bakterier og er luktfri. Løser opp
hår, fett, slam, matrester, m.m.
MUDIN er et miljøvennlig produkt, da den blir omgjort til
saltvann lenge før den ender opp i havet.
BRUKSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:
Kan brukes i alle typer rør. Perfekt til sluk på kjøkken, bad og
i dusj. MUDIN skal aldri blandes sammen med andre
avløpsåpnere.
Ved delvis tett avløp: Tilsett ca. 2,5 dl MUDIN, la virke i 15
min. Skyll med varmt vann (gjerne kokende).
Ved helt tett avløp: Tilsett ca. 5 dl MUDIN, la virke i minimum
30 min, gjerne over natten. Skyll med varmt vann (gjerne
kokende).
INNHOLD:
Kaliumhydroksid 40-60 %
Monoethanolomin 1-5 %
1000 ml.