Fjerner vanskelige flekker som: Tjære, asfalt, kvae, klister, tyggegummi, olje, fett m.m. Det Flekkvekk 1 ikke fjerner - tar Flekkvekk 2.

Brukes ufortynnet. Sprut direkte på flekken, eller påfør med klut. Tørk av med klut eller papir. Tyggegummi må børstes bort.

Kan brukes på tekstiler, myke og harde flater. På ømfintlige flater, prøv først på et lite synlig sted.

FLEKK VEKK 1
BESKRIVELSE:
Fjerner vanskelige flekker som tjære, asfalt, kvae,
klister, tyggegummi, olje, fett m.m. Det Flekk Vekk 1
ikke fjerner - tar Flekkvekk 2.
BRUKSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:
Kan brukes på tekstiler, myke og harde flater. På
ømfintlige flater, prøv først på et lite synlig sted.
Brukes ufortynnet. Spray direkte på flekken, eller
påfør med klut. For spesielt vanskelige flekker, la
virke i 1 minutt. Tørk av med klut eller papir.
Tyggegummi må børstes bort
INNHOLD:
(R)-p-Menta-1,8-dien 60-100 %
150 ml