BYGGVASK

BYGGVASK

BYGGVASK

Byggvask er nødvendig for å kunne ferdigstille et hus eller et større byggeprosjekt. Før potensielle kjøpere eller leietakere kan kommme på visning, må byggherren være sikker på at det er rengjort fullstendig og etter alle forskrifter. En byggvask skal sikre at huset, leilighetene eller kontorlokalene er frie for byggestøv og annet som samler seg under en byggeprosess.

Bygger du et nytt bygg eller skal du pusser opp et gammelt bygg?

Få den beste bygningsrengjøringstjenesten i ditt område, med et team av fagfolk som kjenner veien rundt. Vi sørger for at bygget er ryddig og rent til å flytter inn. I tillegg kan vi hjelpe til med å holde unna støv, smuss og avfall under byggingen, så det trenger du heller ikke bekymre deg for! Byggrengjøring utføres av punktlige og profesjonelle renholdere med flere års erfaring i bransjen – vi foretar alltid kvalitetskontroll av arbeidet vårt for å være sikker på at du blir fornøyd.

Byggrenhold utføres i ulike faser av byggeprossessen. Det avtales med byggeleder om byggrenholdet skal utføres som en avsluttende byggrengjøring eller om renholdet skal utføres gjennom alle RTB faser.

Byggrenhold består av følgende oppgaver:

• Fjerning av all beskyttelse på gulv: papp på gulv, teiprester
Rengjøring av alle gulv

• Rengjøring av tak, vegger, dører, innvendige glassflater og øvrige horisontale flater

• Renhold innvendig og utvendig innredninger

• Rengjøring av alle lukkete rom i sjakter, vinduskarmer, vegger og himlingsrom med installasjoner og rammeverk

• Pusse vinduer og glassfasader innvendig og utvendig samt fjerne flekker og merker

• Renhold av sanitærutstyr

• Finvask - siste runde på slutten av oppdraget med mål for å fjerne byggstøv som normalt sett legger seg igjen på flater og innredning, og skal fjernes

• Rutiner for kvalitetskontroll

Byggrengjøring av nybygg eller ombygning må utføres raskt med høy kvalitet for å unngå forsinkelser. Byggvask krever erfaring, • Godt opplærte ansatte.

 

BYGGVASK